Główna
Klient Internetowy System Czynszowy net-Czynsze
    LOGOWANIE
    Login:
    Hasło:
Witamy w internetowej usłudze "net-Czynsze"

Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni Mieszkaniowej "Osowska".

Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla właścicieli lokali w SM "Osowska".

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej "Osowska" i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik SM przydzieli Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu i dowiedzieć się o:

 - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM
 - ostatnim saldzie na kartotekach
 - szczegółowych obrotach na kartotece
 - składnikach wchodzących do naliczenia opłat za dowolny miesiąc dostępny na obrotówce
 - innych informacjach zamieszczonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych,
co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.
Przeczytaj regulamin korzystania z tej usługi

Copyright © 2010-2019 by Jacek Ziętek
W imieniu Proxima Informatyka wykonano dla SM Osowska
W aplikacji wykorzystano PHPMailer